Treningi

TRENINGI

Treningi se izvajajo po dogovoru s trenerjem in so prilagojeni sposobnostim vadečih v skupini. S treningi se prilagajamo tudi letnim časom, zato izvedba v zimskem času poteka tudi v zaprtih prostorih (telovadnica). Za udeležbo na treningih posameznik potrebuje kolo (lahko je tudi navadno otroško) in čelado.

Program treninga vključuje:

- spoznavanje in izvajanje osnov gorskega kolesarstva;

- spoznavanje in izvajanje naprednih tehnik gorskega kolesarstva;

- razvijanje gibalnih sposobnosti (koordinacije, gibljivost, hitrost, preciznost...);

- v nadaljevanju usmerjanje v tekmovanja (priprava, taktika,…), v kolikor je to tudi želja vadečega.

VADNINA

Vadnina za otroka znaša 30€ na mesec.

Program kolesarskih treningov se izvaja skozi celo leto (v vseh letnih časih), zato je potrebno vadnino poravnati za vsak mesec v letu. Cene vadnine se, kljub praznikom, počitnicam ali odpovedi zaradi neprimernih vremenskih razmer ne spreminja. Prav tako tudi izostanki od rednih treningov niso opravičilo za neplačilo vadnine. V primeru daljše (mesečne) odsotnosti otroka, je potrebno obvestiti društvo preko elektronskega naslova info@kamplc.net. Opravičilo v primeru daljše odsotnosti se lahko upoštevati pri plačilu vadnine.

Če se odločite, da vaš otrok treningov ne bo več obiskoval, nam to tudi pravočasno (pred iztekom meseca) sporočite na elektronski naslov info@kamplc.net.